Chci začít Menu

Implementace

Jak bude vše probíhat, rozhodnete-li se pro implementaci řešení využívajícího integrační platformy IPAAS?

Prakticky mohou nastat tyto 3 situace:

  • Rozhodnete se pro automatizaci jednoduchého procesu prostřednictvím jediné integrační platformy.
  • Budete chtít zautomatizovat složitý proces, který si vyžádá zapojení několika platforem nebo bude řešit několik rutinních úkolů najednou.
  • Potřebujete propojit stávající již zautomatizované procesy a umožnit jim vzájemnou komunikaci.

V závislosti na vašich požadavcích zmapujeme úkony, které chcete zautomatizovat, a navrhneme vhodné řešení pracující na základě kooperace integračních platforem. Po vašem schválení navržené řešení implementujeme a zaškolíme vaše zaměstnance. Doba realizace implementace našeho řešení je závislá na rozsahu vašeho požadavku a jeho náročnosti, jsme však schopni se přizpůsobit vašim potřebám.