Chci začít Menu

Automatizace zpracování přijatých faktur

Ozývá se každý měsíc z vašeho účetního oddělení zoufalé volání o pomoc a o další posily na zpracování faktur? Předtím než jej vyslyšíte, zamyslete se nad tím, zda by nebylo možné s fakturami pracovat efektivněji. Jsou-li vám vaši dodavatelé schopni posílat faktury v digitalizované podobě, je možné jejich zpracování efektivně automatizovat a ušetřit tak prostředky za další zaměstnance. Poděkují vám i ti stávající.

 • Snížení nákladů
 • Snížení chybovosti
 • Zvýšení efektivity
 • Rychlost zpracování
 • Snížení operativy

Proč zpracovávat faktury automaticky?

Příjem a zpracování faktur představuje pro každou firmu a především její účetní oddělení každý měsíc stabilní rutinu, kterou nelze na první pohled obejít kreativněji. Účetní jsou denně zahlceni přepisováním údajů z tisíců faktur a chybí kapacity na nalézání řešení, které by jim usnadnilo práci. K tomu se přidávají pravidelná hlášení a přehledy, které je nutno zasílat na finanční správu, a o zahlcení prací a z něho plynoucí chyby je postaráno. Usnadněte svým lidem jejich práci a zefektivněte tak zároveň svůj byznys.

Jaké předpoklady je potřeba zajistit, aby automatické zpracování faktur bylo možné?

V první řadě je nutné zajistit, aby všechny dodavatelské faktury do vaší společnosti dorazily v digitalizované podobě (tedy vedle formátu .pdf i formát .xml, .txt nebo .csv). To by v dnešní informační době nemělo představovat závažný problém. Poté již stačí jen nastavit automatizované řešení a vyzkoušet jej na první přijaté faktuře. S tím vám pomohou naši experti, kteří také proškolí vaše zaměstnance.

S jakými potížemi ve vaší firmě zatočí automatizace toku faktur?

 • Odstraní vliv lidského faktoru a možné chyby vznikající vlivem digitalizace papírových faktur.
 • Urychlí proces zpracování faktur a jejich přesun do informačního systému, který je nejčastěji brzděn ručním přepisováním.
 • Zmenší množství rutinních operací přetěžujících vaše zaměstnance, kteří se poté budou moci věnovat mnohem kreativnějším úkolům.
 • Nebude nutné řešit nedostatek kapacit najímáním dalších zaměstnanců, i přestože bude váš byznys růst nebo se bude zrovna nacházet uprostřed ročního sezónního vrcholu.
 • Cena za zpracování jedné faktury se ve srovnání s ručním přepisem dostane na jeho zlomek.

Jak vám automatizace zpracování faktur usnadní práci?

 • Očekávat můžete snížení chybovosti a zvýšení efektivity využití času vašich fakturantů.
 • Snížení nákladů na zpracování faktur. V sezónních špičkách nebude nutné nasazovat brigádníky.
 • Získáte velice rychlý přehled o toku vašich finančních prostředků.
 • Vaši zaměstnanci v účetním oddělení nebudou zahlceni rutinou a svůj potenciál využijí mnohem kreativněji.
 • Snížíte finanční náklady na zpracování jedné faktury z průměrných 7 až 15 Kč při ručním zpracování na méně než 1 Kč při zpracování automatickém.
 • I v případě, že bude vaše firma růst, nebude nutné do účetního oddělení hledat další zaměstnance.

Chci podobné řešení